Samsung
Samsung QLED TV
1
Ne vėliau nei po 30 dienų nuo televizoriaus pirkimo registruokites internetu.
2
Suveskite žemiau: pirkimo datą, modelį ir serijinį numerį.
3
Atsisiųskite arba saugokite garantijos sertifikatą

Pratęskite kokybiško vaizdo garantiją iki 10 metų

Registuokite pirkimą užpildydami detales ir gaukite 10 metų garantiją neišdegančiam vaizdui. Prašome įvesti pirmuosius 14 skaitmenų.
i
Spausdami sutinkate su žemiau pateiktomis sąlygomis.

Reklamos taisyklės

Pirkite „Samsung QLED“ 4K televizorių ir gaukite 10 metų vaizdo kokybės garantiją”

 1. SIA „Samsung Electronics Baltics”, įmonės kodas: 40003963909, adresas: Duntes g. 6, Ryga, LV-1013, Latvija (toliau – „Samsung“), siekdama reklamuoti Samsung „QLED“ 4K televizorių, kuria reklamą „pirkite „Samsung QLED“ 4K televizorių ir gaukite 10 metų vaizdo kokybės garantiją” (toliau – Reklama).
 2. Šios reklamos galiojimo laikotarpis – nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. (toliau – Reklamos laikotarpis).
 3. Reklama galioja Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje.
 4. Reklamuojamos prekės yra šie „Samsung QLED“ 4K televizorių modeliai: QE75Q90RATXXH, QE65Q90RATXXH, QE55Q90RATXXH, QE75Q85RATXXH, QE65Q85RATXXH, QE55Q85RATXXH, QE65Q82RATXXH, QE55Q82RATXXH, QE75Q70RATXXH, QE65Q70RATXXH, QE55Q70RATXXH, QE49Q70RATXXH, QE65Q67RATXXH, QE55Q67RATXXH, QE49Q67RATXXH, QE65Q65RATXXH, QE55Q65RATXXH, QE49Q65RATXXH, QE82Q60RATXXH, QE75Q60RATXXH, QE65Q60RATXXH, QE55Q60RATXXH, QE49Q60RATXXH, QE43Q60RATXXH, QE65LS03RAUXXH, QE55LS03RAUXXH, QE49LS03RAUXXH, QE43LS03RAUXXH, QE85Q95TATXXH, QE75Q95TATXXH, QE65Q95TATXXH, QE55Q95TATXXH, QE75Q90TATXXH, QE65Q90TATXXH, QE55Q90TATXXH, QE85Q80TATXXH, QE75Q80TATXXH, QE65Q80TATXXH, QE55Q80TATXXH, QE49Q80TATXXH, QE75Q77TATXXH, QE65Q77TATXXH, QE55Q77TATXXH, QE85Q70TATXXH, QE75Q70TATXXH, QE65Q70TATXXH, QE55Q70TATXXH, QE75Q67TAUXXH, QE65Q67TAUXXH, QE55Q67TAUXXH, QE50Q67TAUXXH, QE43Q67TAUXXH, QE85Q60TAUXXH, QE75Q60TAUXXH, QE65Q60TAUXXH, QE58Q60TAUXXH, QE55Q60TAUXXH, QE50Q60TAUXXH, QE43Q60TAUXXH, QE75LS03TAUXXH, QE65LS03TAUXXH, QE55LS03TAUXXH, QE50LS03TAUXXH, QE43LS03TAUXXH, QE32LS03TBKXXH, QE43LS05TAUXXH, QE55LS01TAUXXH (toliau kiekvienas modelis atskirai – Reklamuojama prekė).
 5. Reklamuojamomis prekėmis laikomos tik SIA „Samsung Electronics Baltics” platinamos prekės. Pirkėjas privalo pats paklausti mažmenininko, ar Reklama galioja pasirinktam produktui.
 6. Pirkėjas turi teisę gauti gamintojo suteikiamą 10 metų vaizdo kokybės garantiją kiekvienai reklamos laikotarpiu įsigytai Reklamuojamai prekei (toliau – Pratęsta garantija). Pratęstą garantiją suteikia „Samsung Electronics Co.“ Ltd., adresas 129 Samsung-Ro, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korėja.
 7. Pratęsta garantija taikoma tik Reklamuojamos prekės išdegusiam ekranui (angl. burning-in), t. y., kai perjungus kanalą, televizoriaus ekrane vis tiek lieka ir yra blyškiai matomas koks nors prieš tai rodyto vaizdo fragmentas. Išdegęs ekranas – tai nuolatinis televizoriaus ekrano dalies pažeidimas, galintis atsirasti, kai ilgą laiką rodomas nejudantis vaizdo fragmentas, toks kaip slenkanti akcijų arba naujienų juosta ekrano apačioje.
 8. Pratęsta garantija taikoma įprastoje namų aplinkoje naudojamoms Reklamuojamoms prekėms ir tik netyčia išdegusiam ekranui. Pratęsta garantija netaikoma nejudančių vaizdų (pavyzdžiui, jpeg formato nuotraukos), nejudančių vaizdo elementų (pavyzdžiui, slenkanti akcijų arba naujienų juosta ekrano apačioje) arba panoraminio, arba 4:3 formato programų atveju. Pratęsta garantija netaikoma, kai Reklamuojama prekė naudojama komerciniais tikslais.
 9. Pratęsta garantija galioja nuo čekyje nurodytos pirkimo dienos.
 10. Reklamuojamai prekei taikomos garantijos sąlygos (standartinės garantijos sąlygos) pridedamos prie Reklamuojamos prekės ir pateikiamos šiame dokumente. Reklamuojamai prekei taikomos visos standartinės garantijos sąlygos, jei šios reklamos taisyklės nenumato specifinių Pratęstos garantijos sąlygų. Pratęsta garantija neturi jokios įtakos taikomuose vartotojų teisių apsaugos įstatymuose numatytoms vartotojų teisėms.
 11. Pratęsta garantija nedaro jokios įtakos standartinėms garantijos sąlygoms, susijusioms su kitais Reklamuojamos prekės defektais.
 12. Norėdamas gauti Pratęstą garantiją pirkėjas privalo per 30 dienų nuo pirkimo datos apsilankyti interneto svetainėje samsunggarantija.lt arba samsunggarantija.lv, arba samsunggarantii.ee, ir užregistruoti pirkimą, pasirinkdamas Reklamuojamos prekės modelį bei nurodydamas serijos numerį, pirkimo datą ir pažymėdamas, kad sutinka su šiomis taisyklėmis.
 13. Sėkmingos registracijos atveju pirkėjui bus pasiūlyta atsispausdinti arba parsisiųsti Pratęstos garantijos sertifikatą. Jei registruojantis kyla problemų, pirkėjas turi susisiekti su skambučių centru.
 14. „Samsung“ neatsako už (a) įregistruotas paraiškas, neatitinkančias Reklamos taisyklių (neišsami informacija, paraiška pateikta pasibaigus terminui ir t. t.); (b) gedimus, susijusius su telekomunikacijų paslaugomis; (c) kliūtis, žalą arba nuostolius, atsiradusius dėl aplinkybių, kurioms „Samsung“ neturėjo jokios įtakos.
 15. Garantinis aptarnavimas vykdomas „Samsung“ įgaliotuose aptarnavimo centruose Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. „Samsung“ įgaliotų aptarnavimo centrų sąrašas pateiktas interneto svetainėje www.samsung.lt (Lietuva), www.samsung.lv (Latvija), www.samsung.ee (Estija).
 16. Pirkėjas privalo išsaugoti pirkimo kvitą bei Pratęstos garantijos sertifikatą ir jį pristatyti „Samsung“ įgaliotam aptarnavimo centrui, jei to pareikalaujama. Pratęstos garantijos sertifikatas patvirtina pirkėjo teisę į Pratęstą garantiją.
 17. Reklama skirta tik mažmeninės prekybos vietose perkantiems pirkėjams ir netaikoma prekėms, kurios įsigyjamos perpardavimui. Reklama skirta tik vartotojams.
 18. Pirkėjas neturi teisės gauti Pratęstos garantijos, jei nustatoma, kad jis nesilaikė Reklamos taisyklių arba darė nesąžiningą įtaką šios Reklamos vykdymui.
 19. Su reklama susijusius skundus galima pateikti „Samsung“ iki 2020 m. gruodžio 31 d., paskambinus arba parašius skambučių centrui:

Kas yra ekrano išdegimas?

Ekrano išdegimas - nepataisomas gedimas atsiradęs tam tikrose televizoriaus vietose dėl ilgai rodomo nekintančio vaizdo.

Samsung televizoriai yra apsaugoti nuo išdegimo, todėl ryškus ir kokybiškas vaizdas išlieka ilgam.

Garantija galioja QLED 4K televizoriams, dėl netyčinio išdegimo, naudojamiems įprastomis namų sąlygomis. Garantija negalioja komercinės paskirties QLED televizoriams, tyčiniam išdeginimui atsiradusį dėl nuolatinio vitrinose vaizduojamo vaizdo (pvz. nuotraukų), pastovių nejudančių vaizdo elementų (vandens ženklų arba žinių rėmelių) arba programoms, kurios žiūrimos panoramos ar 4:3 vaizdo formatu.